Giải Pháp Chống Cháy Lan

Giải Pháp Chống Cháy Lan

Các thương hiệu mà chúng tôi đang đại diện là những thương hiệu đang đi đầu trong việc phòng cháy chữa cháy thụ động.
Chúng tôi cung cấp một giải pháp toàn diện cho việc chống cháy lan để đảm bảo công tác chống cháy cho lĩnh vực xây dựng, các khớp, các khe hở và các lỗ mỡ kỹ thuật của bất kỳ dự án nào.

Những lỗ mở
Một lỗ trên tường, sàn hoặc trần nhà chống cháy có hoặc không có xuyên thấu

Khe thi công
Lổ mở nằm ở chỗ giao nhau của hai hệ thống giới hạn chịu lửa (Tầng này sang tầng khác, từ sàn đến tường, tường với tường, đầu tường hoặc đỉnh tường)

Khe chu vi
Lổ mở nằm ở chỗ giao nhau của sàn và bề mặt ngoài của kết cấu (Hệ vách)