Giải pháp

Giải Pháp Chống Cháy Lan

Các thương hiệu mà chúng tôi đang đại diện là những thương hiệu đang đi đầu trong việc phòng cháy chữa cháy thụ động. Chúng tôi cung cấp một giải pháp toàn diện cho việc chống cháy lan để đảm bảo công tác chống cháy cho lĩnh vực xây dựng, [...]

Xem thêm...

Chống Cháy Cho Ống Gió

Sơn Chống Cháy Ống Gió Wincoat Sơn chống cháy cho hệ thống ống gió trong 2 tiếng. Hệ thống ống gió được chống cháy dùng để truyền khói, khí nóng và lửa ở từng khu vực này sang khu vực khác, và cung cấp khí đốt trong khu vực cháy. Vì vậy [...]

Xem thêm...