Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật

Chúng tôi luôn sẵn sàng trả lời các câu hỏi kỹ thuật của bạn.
Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi sẵn sàng trả lời tất cả các câu hỏi kỹ thuật của bạn. Cho dù bạn cần thảo luận về một vấn đề bạn gặp phải tại công trường, muốn tư vấn về loại sản phẩm nào có thể phù hợp cho việc thi công hoặc chỉ muốn làm rõ một số đặc điểm kỹ thuật về sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi luôn ở đây để giúp bạn.

Chỉ cần điền vào mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ liên lạc ngay khi chúng. Nếu bạn muốn tư vấn khẩn cấp hơn xin vui lòng gọi cho chúng tôi theo sdt +84 28 6262 8668.